جایزه ی روتاری بین الملل

جایزه ی روتاری بین الملل

روتاری بین الملل (rotary international) یا کلوپ روتاری، یک کلوپ سرویس بین المللی ست که هدف عنوان شده اش، در کنار هم آوردن رهبران حرفه ای و تجاری برای فراهم آوردن خدمت انسان دوستانه، تشویق معیارهای عالی اخلاقی و کمک به ایجاد صلح در دنیا است. این گروه سکولار، دارای ۳۴ هزار کلوب در دنیا با ۱٫۲ میلیون عضو است. به اعضای آن روتارین گفته می شود.

کتاب های جایزه ی روتاری بین الملل

کتاب مثل هیچ کس


برنده ی جایزه ی کتاب فروشان فرانسه سال 2008

کتاب ظرافت جوجه تیغی


برنده ی جایزه ی کتاب فروشان فرانسه سال 2007

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مثل هیچ کس
اثری با زیبایی شعرگونه.
Times