جایزه ی آلتازور

جایزه ی آلتازور

جایزه ی آلتازور (Altazor award)، که با نام جایزه ی آلتازور هنرهای ملی نیز شناخته می شود، جایزه ای ادبی و شیلیایی است که برندگان آن، همه ساله توسط خود خالقین و اجراکنندگان آثار، انتخاب می شوند. این جایزه در سال 1958 بنیان گذاری شد ولی تا سال 1999، مراسم اهدای جوایز برگذار نشد. به برنده ی این جایزه، مجسمه ای چدنی اثر مجسمه ساز مشهور، سرجیو کاستیو، و یک دیپلم افتخار داده می شود.

کتاب های جایزه ی آلتازور

2666


برنده ی جایزه ی آلتازور سال 2005 و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2008

معرفی چند اثر
معرفی کتاب 2666
شاهکار... هیجان انگیزترین اتفاق ادبی سال.
Time