جایزه ی بین المللی ادبیات داستانی عرب

جایزه ی بین المللی ادبیات داستانی عرب

جایزه ی بین المللی ادبیات داستانی عرب (international prize for arabic fiction)، که با نام بوکر عربی نیز شناخته می شود، در سال ۲۰۰۸ به همت «هیئت گردشگری و فرهنگ ابو ظبی» و با پشتیبانی جایزه ی بوکر بریتانیا پایه گذاری شد.
این جایزه، صرفا در حوزه ی رمان برگزار و لیست نهایی آن شامل شش رمان می شود. به جز تضمین ترجمه ی رمان برتر، به هر یک از شش رمان راه یافته به لیست نهایی، مبلغ ده هزار دلار و به رمان برگزیده، علاوه بر آن، مبلغ پنجاه هزار دلار پرداخت می شود.
هر سال یک هیئت پنج نفره از میان ناقدان، رمان نویسان و آکادمیست های جهان عرب جهت داوری رمان های شرکت کننده در جایزه برگزیده می شود. این هیئت، تمامی رمان های رسیده را که گاه تعدادشان از صد رمان نیز فراتر می رود، می خوانند و دو لیست بلند و کوتاه را از کارهای برگزیده ارائه می کنند. نام اعضای این هیئت تا زمان اعلام لیست نهایی پنهان می ماند.

کتاب های جایزه ی بین المللی ادبیات داستانی عرب

واحه ی غروب


برنده ی جایزه ی بین المللی ادبیات داستانی عرب سال 2008

معرفی چند اثر
معرفی کتاب واحه ی غروب
نثر طاهر، تاریک، هوشمندانه و شعرگونه است.
Times Literary Supplement