جایزه ی یادواره ی جان کمپبل

جایزه ی یادواره ی جان کمپبل

جایزه ی یادواره ی John W. Campbell برای بهترین رمان علمی تخیلی، جایزه ای ادبی است که به صورت سالانه توسط مرکز پژوهش های آثار علمی تخیلی در دانشگاه کانزاس، به نویسنده ی بهترین رمان علمی تخیلی چاپ شده به انگلیسی در سال قبل تعلق می گیرد.
این جایزه در سال 1973 توسط دو نویسنده و منتقد به منظور تشویق نویسندگان برای ایجاد بهترین آثارشان بنیان گذاری شد.

کتاب های جایزه ی یادواره ی جان کمپبل

مریخی


برنده ی جایزه ی یادواره ی John W. Campbell سال 2016

قلعه مالویل


جایزه ی یادواره ی John W. Campbell سال 1974

معرفی چند اثر
معرفی کتاب پانزده زندگی اول هری آگوست
تحلیلی ظریف درباره ی دوستی، عشق و پیچیدگی های وجود.
Guardian