استیو می

استیو می

استیو می ، متولد سال 1953 ، نویسنده ی انگلیس است که تا کنون برنده ی جوایز زیادی برای نمایشنامه ، شعر و داستان نویسی شده است. وی بیش از 60 نمایشنامه برای رادیو بی بی سی نوشته است. 

کتاب های استیو می

کتابی برای نمایش وجود ندارد !