مایکل جی ماری

مایکل جی ماری

مایکل موری استاد آرتور و کاترین شادک در علوم انسانی و فلسفه در کالج فرانکلین و مارشال (لنکستر ، پنسیلوانیا) است. وی لیسانس خود را در کالج فرانکلین و مارشال و کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه نوتردام دریافت کرد.

کتاب های مایکل جی ماری

کتابی برای نمایش وجود ندارد !