فاطمه عظیم لو

فاطمه عظیم لو

فاطمه عظیم لو متولد سال 1355، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی المپیادها (نجوم), نجوم ازمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه), نجوم راهنمای اموزشی (متوسطه), نجوم مسایل، تمرینها و غیره, المپیادها, نجوم است.

کتاب های فاطمه عظیم لو

کتابی برای نمایش وجود ندارد !