مرتضی خلینا

مرتضی خلینا

مرتضی خلینا متولد سال 1362، دارای دکتری علوم و تکنولوژی پلیمر، کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی پلیمر، و مهندسی پلیمر می باشد. وی مسئول برنامه ریزی و هماهنگی امور آموزشی المپیاد در مدارس و ادارات آموزش و پرورش تهران و شهرستان با عنوان آیریسک است.

کتاب های مرتضی خلینا

کتابی برای نمایش وجود ندارد !