محمد فرخ زاد

محمد فرخ زاد

محمد فرخ زاد متولد سال 1357، استادیار معماری دانشکده فنی و مهندسی گرگان، فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

کتاب های محمد فرخ زاد

کتابی برای نمایش وجود ندارد !