فائزه واشهری

فائزه واشهری

فائزه واشهری متولد 1343 تهران است. فائزه واشهری فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه تهران است.فعالیت های وی در زمینه های مختلف هنری است. وی از سال 1387 با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با مجله کوشش شروع کرده است. و در بخش کاردستِی و بازی و سرگرمی و کتاب های مرغک فعالیت می کند. 

کتاب های فائزه واشهری

کتابی برای نمایش وجود ندارد !