هوشنگ معین زاده

هوشنگ معین زاده

هوشنگ معین زاده متولد سال 1316 تبریز می باشد. تحصیلات ابتدای خود را در تهران دبستان ترقی و تحصیلات متوسطه ام را در دبیرستانهای اقبال و سعید تهران و دبیرستان فرخی آبادان به پایان رساندم  و در سال 1336 دیپلم ریاضی خود را از دبیرستان فرخی آبادان گرفتم.
سال 1337 وارد دانشکده افسری و در سال 1340 به درجه ستوان دومی نائل و خدمت نظامی خود را آغاز کردم.
در سال 1355 بنا به درخواست سازمان بنادر برای تصدی پست مدیر عاملی کشتی رانی اروند رود که قرار بود با همکاری ایران و عراق تشکیل گردد، ازارتش به وزارت راه منتقل و به سمت مشاور مدیر عامل سازمان بنادر منصوب شدم.

کتاب های هوشنگ معین زاده

کتابی برای نمایش وجود ندارد !