علی اصغر بسالت پور

علی اصغر بسالت پور

در 27 خردادماه سال 1361 در شهر اصفهان متولد شدم. دوران تحصیلات مقدماتی خود را در مدارس اصفهان سپری نمودم و در سال 1380 در مقطع کارشناسی در رشته علوم خاک دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شدم. در این مقطع با کسب رتبه نخست رشته خود به صورت بدون آزمون وارد مقطع کارشناسی ارشد شدم و در این مقطع نیز رتبه نخست را در بین هم کلاسی های خود کسب نمودم. در سال 1386 در مقطع دکتری و در رشته فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شدم و وارد پژوهش در عرصه فرسایش و حفاظت خاک شدم و در سال 1391 رساله دکتری خود را نگارش نمودم. در سال های 1388 و 1389 به عنوان دانشجوی نمونه در رشته کشاورزی در دانشگاه صنعتی اصفهان انتخاب و برای کسب عنوان دانشجوی نمونه سال به وزارت علوم معرفی شدم و در سال 1390 نیز به عنوان دانشجوی نمونه رشته کشاورزی در استان اصفهان شناخته شدم. از سال 1391 تا کنون نیز مشغول آموزش و پژوهش در دانشگاه ولیعر (عج) رفسنجان و گروه علوم و مهندسی خاک هستم.

کتاب های علی اصغر بسالت پور

کتابی برای نمایش وجود ندارد !