اولگ گرابر

اولگ گرابر

اولگ گربر متولد ۳ نوامبر ۱۹۲۹و درگذشته ۸ ژانویه ۲۰۱۱ ، پروفسور هنر های زیبا در دانشگاه هاروارد و تاریخ‌نویس و باستان‌شناس هنری بود. تخصص او در زمینهٔ تاریخ هنر اسلامی و هنر ایرانی بوده است. 

کتاب های اولگ گرابر

معماری اسلامی