قدسیه رضوانیان

قدسیه رضوانیان

قدسیه رضوانیان متولد سال 1347 ، دانش­ آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران ، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، مدیر پژوهشی دانشگاه مازندران، عضو هیئت مدیره انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی و نویسنده می باشد. از وی تا کنون آثاری چون ساختار داستانی حکایت­های عرفانی ، از سرگذشت­نویسی به داستان ­نویسی و... منتشر شده و در تألیف چند کتاب نیز همکاری داشته است.

کتاب های قدسیه رضوانیان

کتابی برای نمایش وجود ندارد !