جیمز مونتیه

جیمز مونتیه

جیمز مونتیه عضو تیم تخصیص دارایی در شرکت مدیریت سرمایه گذاری جهانی GMO است. پیش از این ، او رئیس استراتژی جهانی Société Générale بود و در بیشتر تحقیقات دهه گذشته استراتژیست دارای رتبه برتر در نظرسنجی سالانه Thomson Extel بوده است.

کتاب های جیمز مونتیه

کتابی برای نمایش وجود ندارد !