فرحروز حسین زاده میرک

فرحروز حسین زاده میرک

فرحروز حسین زاده میرک متولد 7/شهريور/1351 استان اردبيل، روستاي مشكين شهر هستند. ایشان به عنوان همسر جانباز و خواهر شهید، خاطره نگاری می کنند.

کتاب های فرحروز حسین زاده میرک

کتابی برای نمایش وجود ندارد !