Georges Olivier Chateaureynaud

Georges Olivier Chateaureynaud

ژرژ-اولیویه شاتریون (زاده 1947 در پاریس) رمان نویس و داستان نویس فرانسوی است. وی در سال 1982 برای رمان La Faculté des songes و جایزه Goncourt de la nouvelle در سال 2005 برای دلقک های Singe savant ضرب و شتم par deux جایزه دریافت کرد. وی از سال 2010 دبیرکل جایزه رنودو بوده است.

کتاب های Georges Olivier Chateaureynaud

کتابی برای نمایش وجود ندارد !