کمیته علم و مهندسی ایالات متحده

کمیته علم و مهندسی ایالات متحده

آکادمی های ملی علوم، مهندسی و پزشکی (همچنین به عنوان NASEM یا آکادمی های ملی شناخته می شود) آکادمی ملی علمی ایالات متحده است. این نام به طور متقابل به دو معنا به کار می رود: (1) به عنوان یک اصطلاح چتر برای سه سازمان شبه مستقل عضو افتخار آکادمی ملی علوم (NAS) ، آکادمی ملی مهندسی (NAE) و آکادمی ملی پزشکی ( NAM) ؛ و (2) به عنوان نام تجاری برای مطالعات و گزارشات صادر شده توسط بازوی عامل سه آکادمی ، شورای تحقیقات ملی (NRC). NRC برای اولین بار در سال 1916 به عنوان فعالیت NAS شکل گرفت. اکنون که مشترکاً توسط هر سه آکادمی اداره می شود ، سالانه حدود 200 نشریه تولید می کند که توسط مطبوعات آکادمی های ملی منتشر می شوند.

کتاب های کمیته علم و مهندسی ایالات متحده

کتابی برای نمایش وجود ندارد !