ریچارد گروس

ریچارد گروس

ریچارد گروس در Cruse Bereavement Care ، بزرگترین سازمان بریتانیایی که پشتیبانی از عزاداری را ارائه می ده، کار می کند. او بیش از 30 سال نویسنده کتاب های روانشناسی بوده است.

کتاب های ریچارد گروس

روان شناسی سوگ