ایرج سیاسی

ایرج سیاسی

دکتر ایرج سیاسی متولد ۱۳۱۲ استاد روانپزشک، در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب، «انجمن توانبخشی» متولی امور توانبخشی معلولان، بیماران روانپزشکی، معتادان و عقب‌ماندگان ذهنی کشور    بود. با ریاست دکتر ایرج سیاسی از سال ۱۳۵۲، فعالیت‌های بهداشت روان انجمن توانبخشی رنگ و بوی تازه‌ای گرفت و واحدهای آموزش و پژوهش آن   رونق پیدا کرد. واحد آموزش انجمن توانبخشی، «انستیتو» نامیده می‌شد و ریاست آن با دکتر کیومرث فرد بود.

کتاب های ایرج سیاسی

کتابی برای نمایش وجود ندارد !