امیر طیرانی

امیر طیرانی

امیر طیرانی، متولد 1332، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران است. کتاب‌های «تاریخ یک انقلاب: گزیده مقالات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های عزت‌الله سحابی» و «سخنرانی‌های احمدآباد» دیگر کتاب‌هایی‌ست که به‌کوشش او منتشر شده است.

کتاب های امیر طیرانی

کتابی برای نمایش وجود ندارد !