احسان یغمایی

احسان یغمایی

احسان یغمایی فرزند حبیب یغمایی متولد ۲۷ شهریور ۱۳۲۰ در تهران است. در سال ۱۳۳۹ از دبیرستان ۱۵ بهمن دیپلم گرفته و سپس در دانشکدهٔ باستان شناسی و تاریخ هنر دانشگاه تهران پذیرفته شد. او دارای درجهٔ فوق لیسانس باستان شناسی از دانشگاه تهران است. در اردیبهشت ۱۳۴۶ در ادارهٔ باستان شناسی کل کشور استخدام شده و از آن تاریخ به بعد یغمایی به عنوان سرپرست در شمار زیادی از کاوش‌های باستان شناسی در ایران همکاری کرد. جدیدترین کتاب احسان یغمایی شوش (کاوش‌های باستان‌شناسی در شهر پانزدهم) نام دارد.

کتاب های احسان یغمایی

کتابی برای نمایش وجود ندارد !