محمدحسین اسلام پناه

محمدحسین اسلام پناه

مهندس اسلام پناه (متولد سال 1316) فارغ التحصیل رشته معدن از دانشگاه فنی تهران و تحصیل کرده در انگلستان است. او پس از بازنشستگی از وزارت نیرو، دکانی در بازار کرمان جهت صحافی کتاب برای خود برپا می کند. بیشتر او را نسخه شناس و باستان شناس می شناسند که با کمک مرحوم ایرج افشار (اسلام پناه خود را شاگرد او می داند) کتاب هایی در این مورد منتشر کرده و همچنین مقالات بسیاری در مجله ها به چاپ رسانده است.

کتاب های محمدحسین اسلام پناه

قصه مهر و ماه