جایزه نوبل ادبیات

جایزه نوبل ادبیات

جایزه ی نوبل ادبیات (Nobel Prize in Literature) یکی از پنج جایزه ی نوبل است و هر سال به نویسنده ای داده می شود که به گفته ی آلفرد نوبل، برجسته ترین اثر با گرایش آرمان خواهانه را نوشته باشد.

منظور از «اثر»، معمولا مجموعه ی کارهای نویسنده است، اگرچه گاه در متن مربوط به جایزه از آثار مشخص نیز نام برده شده است.

بر اساس وصیت نامه ی آلفرد نوبل، این جایزه هر سال باید به کسی اعطا شود که «در حوزه ی ادبیات، برجسته ترین مجموعه آثار را در جهتی آرمانی یا ایده آل» خلق کرده باشد.

آکادمی سوئد برنده را تعیین می کند و در اوایل اکتبر هر سال، آن را اعلام می دارد.

کتاب های جایزه نوبل ادبیات
کتاب خم رودخانه

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب اسیر خشکی

دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب غول مدفون

کازوئو ایشی گورو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2017

کتاب شیرین ترین رویاها

دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب وقتی یتیم بودیم

کازوئو ایشی گورو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2017

کتاب دسامبر رئیس دانشکده

سال بلو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1976

کتاب شش شخصیت در جست و جوی نویسنده

لوئیجی پیراندللو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1934

کتاب هستی و نیستی

ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

کتاب در انتظار گودو

ساموئل بکت برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1969

کتاب بخش سرطان

برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1970

کتاب پسرانگی

جان مکسول کوتزی برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2003

کتاب خانه خوبرویان خفته

یاسوناری کاواباتا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1968

کتاب تاریخ محاصره لیسبون

ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

کتاب خانواده موسکات

ایزاک باشویس سینگر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1978

کتاب برف

اورهان پاموک برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2006

کتاب ساعت شوم

گابریل گارسیا مارکزبرنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1982

کتاب دمیان

هرمان هسه برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1946

کتاب سال مرگ ریکاردو ریش

ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

کتاب بینایی

ژوزه ساراماگوبرنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

معرفی چند اثر
اسیر خشکی
تصویری هوشمندانه و جامع از دنیا در قرن بیستم.
Barnes & Noble
غول مدفون
غول مدفون، به اندازه ی دیگر آثار ایشی گورو، زیبا، بدیع و انسانی است.
Washington Post
شیرین ترین رویاها
شیرین ترین رویاها، نگاهی جذاب به گروهی از افراد است که جرأت رویاپردازی به خودشان داده اند.
Barnes & Noble
وقتی یتیم بودیم
این رمان، جایگاه ایشی گورو را به عنوان یکی از شجاع ترین و چالش برانگیزترین رمان نویسان انگلستان تثبیت می کند.
Guardian
دسامبر رئیس دانشکده
محلی برای پیدایش و توسعه ی افکار، حوادث و زبان.
New York Times
شش شخصیت در جست و جوی نویسنده
پیراندلو، معمار و بنیان گذار درام قرن بیستم است.
Penguin
هستی و نیستی
سنگ بنای اگزیستانسیالیسم مدرن.
Barnes & Noble
در انتظار گودو
یکی از اصیل ترین و تکان دهنده ترین نمایشنامه های نسل کنونی.
London Times
بخش سرطان
یکی از برترین شاهکارهای تمثیلی ادبیات جهان.
Barnes & Noble
پسرانگی
داستانی سوزان درباره ی نژاد، طبقه ی اجتماعی، سرافکندگی و در مواقعی، حیرت و سردرگمی.
New Yorker