جایزه نوبل ادبیات

جایزه نوبل ادبیات

جایزه ی نوبل ادبیات (Nobel Prize in Literature) یکی از پنج جایزه ی نوبل و یکی از معروف ترین جوایز ادبی است و هر سال به نویسنده ای داده می شود که به گفته ی آلفرد نوبل، برجسته ترین اثر با گرایش آرمان خواهانه را نوشته باشد.

منظور از «اثر»، معمولا مجموعه ی کارهای نویسنده است، اگرچه گاه در متن مربوط به جایزه از آثار مشخص نیز نام برده شده است.

بر اساس وصیت نامه ی آلفرد نوبل، این جایزه هر سال باید به کسی اعطا شود که «در حوزه ی ادبیات، برجسته ترین مجموعه آثار را در جهتی آرمانی یا ایده آل» خلق کرده باشد.

آکادمی سوئد برنده را تعیین می کند و در اوایل اکتبر هر سال، آن را اعلام می دارد.

نویسندگان برنده جایزه نوبل ادبیات

2023

یون فوسه - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2023


2022

آنی ارنو - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2022


2021

عبدالرزاق گورنا - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2021


2020

لوییز گلیک - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2020


2019

پیتر هاندکه - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2019


2018

اولگا توکارچوک - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2018


2017

کازوئو ایشی گورو - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2017


2016

باب دیلن - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2016


2015

سوتلانا الکسیویچ - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2015


2014

پاتریک مودیانو - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2014


2013

آلیس مونرو - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2013


2012

مو یان - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2012


2011

توماس ترانسترومر - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2011


2010

ماریو وارگاس یوسا - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2010


2009

هرتا مولر - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2009


2008

ژان ماری گوستاو لوکلزیو - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2008


2007

دوریس لسینگ - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2007


2006

اورهان پاموک - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2006


2005

هارولد پینتر - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2005


2003

جان مکسول کوتزی - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2003


2002

ایمره کرتیس - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2002


2001

وی اس نیپال - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2001


2000

گائو شینگجیان - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2000


1999

گونتر گراس - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1999


1998

ژوزه ساراماگو - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1998


1997

داریو فو - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1997


1996

ویسواوا شیمبورسکا - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1996


1995

شیموس هینی - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1995


1994

کنزابورو اوئه - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1994


1993

تونی موریسون - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1993


1992

درک والکوت - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1992


1991

نادین گوردیمر - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1991


1990

اکتاویو پاز - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1990


1989

کامیلو خوسه سلا - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1989


1988

نجیب محفوظ - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1988


1987

جوزف برودسکی - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1987


1984

یاروسلاو سایفرت - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1984


1983

ویلیام گلدینگ - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1983


1982

گابریل گارسیا مارکز - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1982


1981

الیاس کانتی - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1981


1980

چسلاو میلوش - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1980


1979

ادیسه آس الیتیس - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1979


1978

ایزاک باشویس سینگر - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1978


1976

سال بلو - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1976


1972

هاینریش بل - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1972


1971

پابلو نرودا - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1971


1970

الکساندر سولژنیتسن - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1970


1969

ساموئل بکت - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1969


1968

یاسوناری کاواباتا - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1968


1967

میگل انخل استوریاس - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1967


1965

میخائیل شولوخف - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1965


1964

ژان پل سارتر - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1964


1962

جان اشتاین بک - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1962


1960

سن ژون پرس - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1960


1958

بوریس پاسترناک - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1958


1957

آلبر کامو - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1957


1956

خوآن رامون خیمنس - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1956


1954

ارنست همینگوی - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1954


1952

فرانسوا موریاک - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1952


1951

پرلاگر کویست - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1951


1950

برتراند راسل - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1950


1949

ویلیام فاکنر - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1949


1948

تی اس الیوت - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1948


1947

آندره ژید - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1947


1946

هرمان هسه - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1946


1945

گابریلا میسترال - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1945


1938

پرل باک - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1938


1937

روژه مارتن دوگار - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1937


1936

یوجین اونیل - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1936


1934

لوئیجی پیراندلو - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1934


1933

ایوان بونین - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1933


1930

سینکلر لوئیس - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1930


1929

توماس مان - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1929


1927

هانری برگسون - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1927


1926

گراتزیا دلددا - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1926


1925

جورج برنارد شاو - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1925


1923

ویلیام باتلر ییتس - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1923


1921

آناتول فرانس - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1921


1920

کنوت هامسون - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1920


1915

رومن رولان - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1915


1913

رابیندرانات تاگور - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1913


1912

گرهات هاپتمن - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1912


1909

سلما لاگرلوف - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1909


1903

بیورنستی یرنه بیورنسون - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1903