داستان جنایی

داستان جنایی

داستان جنایی، گونه ای از ادبیات است که به جنایات، جنایتکاران، انگیزه ها و فرآیند دستگیری آنان در قالب داستانی می پردازد و خود، به چندین زیر-ژانر از جمله ادبیات پلیسی تقسیم می شود. این گونه اغلب با ژانرهایی چون داستان های تاریخی و یا علمی تخیلی اشتراکاتی دارد اما ویژگی های منحصر به فرد ادبیات جنایی، آن را از سایر گونه ها متمایز می سازد. تعلیق و اسرارآمیز بودن، از عناصر کلیدی داستان های جنایی به حساب می آیند که تقریبا در همه ی این گونه آثار به چشم می خورند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های داستان جنایی

امید دوباره می تازد


نامزد جایزه گودریدز سال 2019

خواهر من قاتل زنجیره ای


نامزد دریافت جایزه ی بوکر سال 2019

دفاع از جیکوب


نامزد جایزه باری سال 2013

سفیدی مرگبار


نامزد جایزه گودریدز برای داستان معمایی و تریلر سال 2018

قتلگاه


برنده ی جایزه ی بری سال 1998

برزخ بی گناهان


جایزه پلیسی کتاب مارسی

همسر خاموش


نامزد دریافت جایزه ی بهترین کتاب معمایی گودریدز سال 2013

راز داوینچی


56 هفته جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز سال 2003

آوای فاخته


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

سکوت بره ها


برنده ی جایزه ی برام استوکر برای رمان 1988

خواب و دیگر هیچ


نامزد جایزه ادگار سال 2019

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

ادگار آلن پو: همدم ترس و استاد جنون

«ادگار آلن پو» یکی از پیشگامان جنبش رمانتیک در آمریکا بود

لذت کشف حقیقت در داستان های جنایی

داستان های جنایی، یکی از قواعد اساسی قصه گویی را به آشکارترین شکل نشان می دهند: «علت و معلول»

چهار عنصر مهم در داستان های پرطرفدار

هدف اصلی برای اغلب داستان سرایان این است که کاری کنند مخاطبین، داستان آن ها را کامل بخوانند