برترین کتاب های تاریخ انجمن کتاب نروژ

انجمن کتاب نروژ طی یک نظرسنجی از صد نویسنده ی برجسته از 54 کشور مختلف، فهرست ارزشمندی را تهیه کرد که با نام لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ شناخته می شود. گفتنی است که این فهرست، ادبیات همه ی جهان را دربر می گیرد و محدود به مکان یا دوره ی زمانی خاصی نیست. در این نظرسنجی، کتاب دون کیشوت با کسب بیشترین آرا در صدر قرار گرفت در حالی که برای سایر آثار، رده بندی وجود ندارد. کارلوس فوئنتس، پل آستر، اورهان پاموک، میلان کوندرا، جان اروینگ و وی. اس. نیپال از جمله نویسنده های شناخته شده ای هستند که در این نظرسنجی شرکت کردند.

کتاب های برترین کتاب های تاریخ انجمن کتاب نروژ

کتاب همه چیز فرو می پاشد


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

کتاب دن کیشوت


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

کتاب پی پی جوراب بلند


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

کتاب مالون می میرد


ساموئل بکت برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1969

کتاب نوسترومو


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب به سوی فانوس دریایی


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب هاکلبری فین


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پسرها و عاشق ها


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب خانم دلوی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب میدل مارچ


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب بلندی های بادگیر


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب تریسترام شندی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب موبی دیک


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب سفرهای گالیور


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دن کیشوت
ژرف، قدرتمند و بسیار خنده دار.
Barnes & Noble
معرفی کتاب همه چیز فرو می پاشد
یکی از برترین رمان ها درباره ی استعمار آفریقا.
Barnes & Noble
معرفی کتاب پی پی جوراب بلند
اثری بسیار سرگرم کننده.
Horn Book
معرفی کتاب مالون می میرد
با ضرب آهنگ و ریتمی پیچیده و چندوجهی که مخاطب را به گونه ای هیپنوتیزم می کند.
Time
معرفی کتاب نوسترومو
رمانی بسیار مهم از نظر سیاسی و روانشناسانه در ادبیات مدرن.
Barnes & Noble
معرفی کتاب پسرها و عاشق ها
این اثر، آن دسته از احساسات کاملا درونی را بیان می کند که تقریبا غیرقابل بیان هستند.
New York Times Book Review
معرفی کتاب هاکلبری فین
این اثر، تصویری ماندگار از آمریکای قبل از جنگ خلق می کند.
Barnes & Noble
معرفی کتاب دفتر یادداشت طلایی
با مهارتی درخشان که دوریس لسینگ را در صف اول رمان نویسان انگلیسی قرار می دهد.
Saturday Review
معرفی کتاب به سوی فانوس دریایی
این اثر به شکلی استادانه به مفهوم بی ثباتی و کاوش های روانشناسانه می پردازد.
Barnes & Noble
معرفی کتاب سفر به انتهای شب
سلین نشان داد که می توان مفاهیمی را به مخاطب انتقال داد که پیش از این، دست نیافتنی به نظر می رسیدند.
New York Times Book Review