جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا

جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا

جوایز حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا (american book critics circle) از سال ۱۹۷۴ به بهترین داستان، کتاب غیرداستانی، شعر، زندگینامه، زندگینامه خودنوشت و نقد تعلق می گیرد.
600 منتقد ادبی هر سال برندگان این جوایز را انتخاب می کنند. جوایز این انجمن که سازمانی غیرانتقاعی است و به معرفی و بررسی کتاب و نقدهای ادبی می پردازد، ارزش مادی ندارد، اما موجب اعتبار اثر در میان کتابخوانان می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا

بهبود


برنده ی جایزه ی پن فاکنر سال 2018

شیرفروش


برنده ی جایزه ی من بوکر سال 2018

لارز


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

منظری به جهان


برنده جایزه حلقه منتقدین کتاب آمریکا 1979

عشق زن خوب


آلیس مونرو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2013

امریکانا


برنده ی جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا سال 2013

میهن فروش


برنده ی جایزه ی من بوکر 2016

انجیل های گنوسی


برنده ی جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا 1979

صداهایی از چرنوبیل


برنده ی جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا 2005

گیلیاد


برنده ی جایزه ی پولیتزر سال 2005

لی لا


برنده جایزه حلقه منتقدین کتاب آمریکا 2014

جوخه زمان


برنده جایزه ی پولیتزر داستان سال 2011

بیلی بتگیت


برنده ی جایزه ی پن/فاکنر سال 1990

تالار گرگ


برنده ی جایزه ی بوکر سال 2009

2666


برنده ی جایزه ی آلتازور سال 2005 و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2008

گل آفتابگردان


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

اجاق سرد آنجلا


برنده ی جایزه حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 1996

درباره عکاسی


برنده ی جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال ۱۹۷۷

پیش روی


برنده ی جایزه ی پن/فاکنر سال 2006

میراث گمشدگی


جایزه ی جایزه ی من بوکر سال 2006 و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2007

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

خالق کتاب «رگتایم» : سفر در نیویورک در پناه قصه ها

ای. ال. دکتروف، نویسنده ی دوازده رمان، سه مجموعه ی داستان کوتاه و یک نمایشنامه در کنار مقالات و نقدهایی درباره ی ادبیات و سیاست است و به خاطر اصالت، مهارت و بی پروایی تخیلش به شدت ستوده شده است.