جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا

جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا

جوایز حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا (american book critics circle) از سال ۱۹۷۴ به بهترین داستان، کتاب غیرداستانی، شعر، زندگینامه، زندگینامه خودنوشت و نقد تعلق می گیرد.
600 منتقد ادبی هر سال برندگان این جوایز را انتخاب می کنند. جوایز این انجمن که سازمانی غیرانتقاعی است و به معرفی و بررسی کتاب و نقدهای ادبی می پردازد، ارزش مادی ندارد، اما موجب اعتبار اثر در میان کتابخوانان می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا

سرزمین های تکه تکه


نامزدجایزه PEN / Jacqueline Bograd Weld برای بیوگرافی سال 2014

بهبود


برنده ی جایزه ی پن فاکنر سال 2018

اگر حافظه یاری کند


برنده جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب سال 1986

سرود سلیمان


تونی موریسون برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1993

2666


برنده ی جایزه ی آلتازور سال 2005 و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2008

ادبیات علیه استبداد


نامزد جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب سال 2014

شیرفروش


برنده ی جایزه ی من بوکر سال 2018

تالار گرگ


برنده ی جایزه ی بوکر سال 2009

اجاق سرد آنجلا


برنده ی جایزه حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 1996

درباره عکاسی


برنده ی جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال ۱۹۷۷

عشق زن خوب


آلیس مونرو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2013

نزدیک ترین چیز به زندگی


نامزد جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب سال 2015

لارز


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

منظری به جهان


برنده جایزه حلقه منتقدین کتاب آمریکا 1979

مردی از ناکجا


نامزد جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب سال 2002

میهن فروش


برنده ی جایزه ی من بوکر 2016

انجیل های گنوسی


برنده ی جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا 1979

صداهایی از چرنوبیل


برنده ی جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا 2005

گیلیاد


برنده ی جایزه ی پولیتزر سال 2005

امریکانا


برنده ی جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا سال 2013

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

تونی موریسون می گوید : «من رویایی دارم»

وقتی «تونی موریسون»، نخستین زن سیاه پوست برنده‎ ی «جایزه ی نوبل ادبیات»، رمان «دلبند» را به «60 میلیون نفر و بیشتر» تقدیم کرد، می خواست نگرش همگان را درباره ی بردگی سیاه پوستان به چالش بکشد.

خالق کتاب «رگتایم» : سفر در نیویورک در پناه قصه ها

ای. ال. دکتروف، نویسنده ی دوازده رمان، سه مجموعه ی داستان کوتاه و یک نمایشنامه در کنار مقالات و نقدهایی درباره ی ادبیات و سیاست است و به خاطر اصالت، مهارت و بی پروایی تخیلش به شدت ستوده شده است.