جایزه حلقه منتقدین کتاب آمریکا

جایزه حلقه منتقدین کتاب آمریکا

جوایز حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا (american book critics circle) از سال ۱۹۷۴ به بهترین داستان، کتاب غیرداستانی، شعر، زندگینامه، زندگینامه خودنوشت و نقد تعلق می گیرد.
600 منتقد ادبی هر سال برندگان این جوایز را انتخاب می کنند. جوایز این انجمن که سازمانی غیرانتقاعی است و به معرفی و بررسی کتاب و نقدهای ادبی می پردازد، ارزش مادی ندارد، اما موجب اعتبار اثر در میان کتابخوانان می شود.

کتاب های جایزه حلقه منتقدین کتاب آمریکا
کتاب گیلیاد

برنده ی جایزه ی پولیتزر و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2005

کتاب تالار گرگ

برنده ی جایزه ی بوکر و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2009

کتاب 2666

برنده ی جایزه ی آلتازور سال 2005 و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2008

کتاب میراث گمشدگی

جایزه ی جایزه ی من بوکر سال 2006 و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2007

کتاب برفک

برنده ی جایزه ی ملی کتاب آمریکا برای داستان و جایزه ی حلقه ی منتقدان کتاب ملی سال 1985

معرفی چند اثر
بیلی بتگیت
جذاب، مسحورکننده و فراموش نشدنی.
Time
پیش روی
تصویری ایلیاد گونه از جنگ به عنوان مصیبت همیشگی بشر.
New York Times
تالار گرگ
ممتاز.
Boston Globe
2666
شاهکار... هیجان انگیزترین اتفاق ادبی سال.
Time