جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا

جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا

جوایز حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا (american book critics circle) از سال ۱۹۷۴ به بهترین داستان، کتاب غیرداستانی، شعر، زندگینامه، زندگینامه خودنوشت و نقد تعلق می گیرد.
600 منتقد ادبی هر سال برندگان این جوایز را انتخاب می کنند. جوایز این انجمن که سازمانی غیرانتقاعی است و به معرفی و بررسی کتاب و نقدهای ادبی می پردازد، ارزش مادی ندارد، اما موجب اعتبار اثر در میان کتابخوانان می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا

همنت


برنده جایزه داستانی زنان سال 2020

2666


برنده ی جایزه ی آلتازور سال 2005 و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2008

ادبیات علیه استبداد


نامزد جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب سال 2014

تالار گرگ


برنده ی جایزه ی بوکر سال 2009

توریست اتفاقی


نامزد جایزه پولیتزر سال 1986

میراث


برنده جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب آمریکا سال 1991

چرخ گاری باید بچرخد


برنده مدال کالدکوت سال 1980

موج آفرینی


برنده جایزه حلقه ملی منتقدان کتاب سال 1997

منظری به جهان


برنده جایزه حلقه منتقدین کتاب آمریکا 1979

انجیل های گنوسی


برنده ی جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا 1979

افسون افسانه ها


برنده جایزه ملی کتاب سال 1977

اگر حافظه یاری کند


برنده جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب سال 1986

اجاق سرد آنجلا


برنده ی جایزه حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 1996

مردی از ناکجا


نامزد جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب سال 2002

همه اسب های زیبا


برنده جایزه کتاب ملی سال 1992

پیش روی


برنده ی جایزه ی پن/فاکنر سال 2006

سرود سلیمان


تونی موریسون برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1993

صداهایی از چرنوبیل


برنده ی جایزه ی حلقه منتقدین کتاب آمریکا 2005

شیرفروش


برنده ی جایزه ی من بوکر سال 2018

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های آموزشی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

«سوزان سانتاگ»: تحلیلگر رنج و زیبایی

تلاش او برای تحلیل فرهنگ عامه و همچنین فرهنگ نخبگان، اکنون به عنوان روندی استاندارد در جهان آکادمیک در نظر گرفته می شود.

تونی موریسون می گوید : «من رویایی دارم»

وقتی «تونی موریسون»، نخستین زن سیاه پوست برنده‎ ی «جایزه ی نوبل ادبیات»، رمان «دلبند» را به «60 میلیون نفر و بیشتر» تقدیم کرد، می خواست نگرش همگان را درباره ی بردگی سیاه پوستان به چالش بکشد.

خالق کتاب «رگتایم» : سفر در نیویورک در پناه قصه ها

ای. ال. دکتروف، نویسنده ی دوازده رمان، سه مجموعه ی داستان کوتاه و یک نمایشنامه در کنار مقالات و نقدهایی درباره ی ادبیات و سیاست است و به خاطر اصالت، مهارت و بی پروایی تخیلش به شدت ستوده شده است.