کتاب های پیشنهادی امروز

کتاب های پیشنهادی امروز

کتاب های کتاب های پیشنهادی امروز
کتاب همزاد

‍ ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

کتاب ویلای دلگیر

پاتریک مودیانو برنده جایزه ی نوبل ادبیات سال 2014

کتاب یک بخشش

تونی موریسون برنده جایزه ی نوبل ادبیات سال 1993

کتاب بی حسی موضعی

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1999

کتاب کیفر آتش (برج بابل)

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1981

کتاب آن سوی رودخانه، زیر درختان

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 1954

کتاب ننامیدنی

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 1969

کتاب رولشتاین

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1976

کتاب مزرعه ی حیوانات

برنده ی جایزه ی هوگو برای بهترین رمان سال 1996

کتاب میوه ی خارجی

برنده ی جایزه ی انجمن رمان نویسان عاشقانه ی بریتانیا سال 2004

کتاب کلارا کالان

برنده ی جایزه ی گیلر اسکاتیا بانک سال 2001

کتاب وصیت نامه ی فرانسوی

برنده جایزه گنکور و جایزه مدیسی سال 1995

کتاب مرسو چه کسی را کشت؟

برنده ی جایزه گنکور برای رمان اول سال 2015

کتاب بودا در اتاق زیرشیروانی

برنده جایزه لنگوم سال 2011 و جایزه پن فاکنر سال 2012

معرفی چند اثر
آقای پیپ
این داستان به یاد ماندنی به کاوش در قدرت و محدودیت های هنر می پردازد.
Washington Post
همزاد
اثری از نویسنده ای بزرگ.
Kirkus Reviews
سفر دریایی لی لی
با روایتی درخشان.
The New York Times Book Review
یک بخشش
ترکیبی از شعر و تاریخ.
Washington Post
ریشه ها
به یاد ماندنی.
New York Times
ویلای دلگیر
یک شاهکار.
Guardian
کیفر آتش (برج بابل)
موفقیتی خیره کننده.
Barnes & Noble
بی حسی موضعی
تصویری هجوآمیز از سردرگمی های اجتماعی.
Barnes & Noble
یعقوب کذاب
رمانی زیبا و فراموش نشدنی.
New York Times Book Review
آن سوی رودخانه، زیر درختان
باریک بینانه و تکان دهنده.
Barnes and Noble