کتاب های پیشنهادی امروز

کتاب های پیشنهادی امروز

کتاب های کتاب های پیشنهادی امروز

کتاب مریخی


برنده ی جایزه ی یادواره ی John W. Campbell سال 2016

کتاب شنبه


برنده جایزه یادواره ی جیمز تیت بلک سال 2003

کتاب برو دیده بانی بگمار


برنده جایزه ی بهترین کتاب داستانی گودریدز سال 2015

کتاب مرحوم ماتیا پاسکال


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1934

کتاب خورشید همچنان می دمد


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1954

کتاب ترجیع گرسنگی


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2008

کتاب گور به گور


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1949

کتاب فرزند پنجم


نویسنده برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب عشق در زمان وبا


نویسنده برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1982

کتاب کتاب سیاه


نویسنده کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2006

کتاب مرگ در ونیز


مان برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1929

کتاب ابداع مورل


برنده ی جایزه ی ادبیات شهر بوینس آیرس سال 1941

کتاب بازگشت به کیلی بگز


برنده ی جایزه ی بزرگ ادبی آکادمی فرانسه سال 2011

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دو خیاط هندی
تصویری زیبا و پراحساس از انعطاف پذیری روح بشر.
bn.com
معرفی کتاب مریخی
درخشان.
Wall Street Journal
معرفی کتاب فلورا و اولیس
بدیع، اثرگذار و بسیار بامزه.
Kirkus Reviews
معرفی کتاب برو دیده بانی بگمار
داستانی با نگارش استادانه.
People
معرفی کتاب شنبه
خیره کننده و قدرتمند.
New York Times
معرفی کتاب مرحوم ماتیا پاسکال
تکان دهنده و تراژیک.
New York Times Book Review
معرفی کتاب فرزند پنجم
موجز و نفس گیر.
New York Review of Books
معرفی کتاب عشق در زمان وبا
نویسنده ای فوق العاده، هوشمند، پرشور و بسیار شوخ طبع.
Sunday Telegraph
معرفی کتاب کتاب سیاه
به زیبایی طرح یک فرش ایرانی.
San Francisco Chronicle
معرفی کتاب مرگ در ونیز
اثری درخشان.
Kirkus Reviews