پرافتخارترین کتاب ها

پرافتخارترین کتاب ها

در ایران کتاب برندگان جوایز ادبی در انواع سبک های گوناگون گرد هم آمده اند اما در این میان برخی از آنها بیش از یک جایز ادبی را دریافت کرده اند

کتاب های پرافتخارترین کتاب ها
کتاب اعجوبه

برنده ی جایزه ی مارک تواین سال 2015

کتاب برف

اورهان پاموک برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2006

کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل

برنده ی جایزه ی لوکس برای بهترین رمان سال 2005

کتاب سرود سلیمان

تونی موریسون برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1993

کتاب سرگذشت ندیمه

برنده ی جایزه ی گاورنر جنرال سال 1985

کتاب هرتزوگ

سال بلو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1976

کتاب میهن فروش

برنده ی جایزه ی من بوکر و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2016

کتاب بن بست نورولت

برنده ی جایزه ی نیوبری و جایزه ی اسکات ادل سال 2012

کتاب برهوت عشق

فرانسوا موریاک برنده جایزه ی نوبل ادبیات سال 1952

کتاب عدل الحاقی

برنده جایزه ی لوکس برای بهترین رمان و جایزه ی هوگو سال 2014

معرفی چند اثر
برف
این کتاب، نه تنها داستانی جذاب، بلکه اثری ضروری برای دوره ی معاصر است.
New York Times Book Review
اعجوبه
خوش ساخت، گیرا، و بسیار خواندنی.
Entertainment Weekly
جاناتان استرنج و آقای نورل
قوه ی تخیل کلارک، شگفت انگیز و ضرب آهنگ داستان هایش استادانه است.
New York Times
قتلگاه
تلفیقی از تعلیقی شدید با حوادث اکشن تقریبا پایان ناپذیر.
People
بیلی بتگیت
جذاب، مسحورکننده و فراموش نشدنی.
Time
پیش روی
تصویری ایلیاد گونه از جنگ به عنوان مصیبت همیشگی بشر.
New York Times
سرود سلیمان
رمانی غنی و کامل.
New York Times Book Review
ایزدان هم
استعاره ای تأثیرگذار و پیش گویانه برای زمان معاصر.
Guardian
کتاب گورستان
داستانی بسیار مسحورکننده.
Booklist
کورالاین
با داستانی استادانه و کار شده.
Bulletin of the Center for Children’s Books