ادبیات داستانی

ادبیات داستانی

کتاب های ادبیات داستانی
کتاب شوخی

جزو فهرست ۱۰۰ کتاب قرن لوموند

کتاب بخش سرطان

برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1970

کتاب سه گانه ی دوقلوها

برنده ی جایزه ی ادبی کتاب اروپا سال 1986

کتاب اعتراف

برنده ی جایزه ی هارپر لی سال 2011

کتاب مترو 2033

برنده ی جایزه ی انجمن علمی تخیلی اروپا سال 2007

معرفی چند اثر
سلام بر غم
بسیار زیبا و به شکل گزنده ای واقع گرایانه.
New York Times
سکوت دریا
داستانی فوق العاده درباره ی مقاومت فرانسه.
American Girls Art Club In Paris
نادیا
رمانی خردمندانه.
Fantastic Fiction
1984
جهنم مدرن اورول.
New Yorker
نیلوفر آبی (ماجراهای تن تن 5)
داستانی که عموما اولین شاهکار هرژه تلقی می شود.
Amazon
گتسبی بزرگ
کتابی کمیاب، داستانی عرفانی و درخشان درباره ی عصر حاضر.
New York Times
درنده ی باسکرویل
یک اثر کلاسیک شگفت انگیز با تعلیقی میخکوب کننده.
Barnes & Noble
شوخی
نمایشی گزنده توسط میلان کوندرای فوق العاده بااستعداد.
New York Times
شازده کوچولو
این شاهزاده ی ستاره پوش بیش از شش دهه است که مخاطبین را به وجد می آورد.
bn.com
آنک نام گل
حیرت آور، نبوغ آمیز و خیره کننده.
Newsweek