داستان تاریخی

داستان تاریخی

داستان تاریخی نوعی از کتاب نویسی است که مرز میان تاریخ و ادبیات به شمار می رود. در این گونه کتاب ها معمولا از هیچ منبعی یاد نشده و یا از منابع کمی یاد می شود. در رمان تاریخی دروغ یا حقیقت داشتن مطلب مهم نیست بلکه نوع نوشتار اهمیت دارد و کتاب از نظر ادبی حائز ارزش است.

کتاب های داستان تاریخی
کتاب گذری به هند

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب تبصره 22

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب اسیر خشکی

دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب ینگه دنیا 1919

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب غول مدفون

کازوئو ایشی گورو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2017

کتاب شیرین ترین رویاها

دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب وقتی یتیم بودیم

کازوئو ایشی گورو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2017

کتاب دسامبر رئیس دانشکده

سال بلو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1976

کتاب نشان سرخ دلیری

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب رنگین کمان

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب یک سرباز خوب

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب آوای وحش

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب خیابان نیوگراب

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب میدل مارچ

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب زنان کوچک

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب جود گمنام

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
دسامبر رئیس دانشکده
محلی برای پیدایش و توسعه ی افکار، حوادث و زبان.
New York Times
وقتی یتیم بودیم
این رمان، جایگاه ایشی گورو را به عنوان یکی از شجاع ترین و چالش برانگیزترین رمان نویسان انگلستان تثبیت می کند.
Guardian
شیرین ترین رویاها
شیرین ترین رویاها، نگاهی جذاب به گروهی از افراد است که جرأت رویاپردازی به خودشان داده اند.
Barnes & Noble
بهار زندگی دوشیزه جین برودی
موجز و تلخ و شیرین، شاهکاری در ادبیات روایی.
Guardian
غول مدفون
غول مدفون، به اندازه ی دیگر آثار ایشی گورو، زیبا، بدیع و انسانی است.
Washington Post
ینگه دنیا 1919
اثری نوین و انقلابی از نظر مفهوم، تکنیک و ماندگاری تأثیر.
Guardian
اسیر خشکی
تصویری هوشمندانه و جامع از دنیا در قرن بیستم.
Barnes & Noble
تبصره 22
بسیار طنزآمیز و به شکل عجیبی تأثیرگذار. اثری کاملا بدیع.
Barnes & Noble
گذری به هند
در زمره ی بهترین رمان های قرن بیستم.
Barnes & Noble
جود گمنام
توماس هاردی، بزرگترین نویسنده ی داستان های تراژیک در میان رمان نویسان انگلیسی است.
Virginia Woolf