روانشناسی

روانشناسی

کتاب های روانشناسی به علم رفتار، تفکر و ذهن (بخش های خودآگاه و ناخودآگاه) می پردازند. هدف کلی این حوزه از دانش، به عنوان یک رشته ی دانشگاهی بسیار گسترده با گرایش هایی متنوع و مختلف، درک ویژگی های مغز، چگونگی کارکرد ذهن در شرایط مختلف و هر گونه واکنش ذهنی قابل بررسی است.

کتاب های روانشناسی

کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب قدرت عادت


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب اسرار معنوی موفقیت


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب جادوی فکر بزرگ


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب جوهر وجود تو


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب شیب


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب حضور


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب نوآفرینی


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب ایده عالی مستدام


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب چطور با هر جور آدمی ارتباط بر قرار کنیم


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب انگیزه (راهکاری نو برای خلق دنیایی نو)


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب تئوری انتخاب


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب ذهن کامل نو


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب زندگی شجاعانه


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب قدرت مثبت اندیشی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مرید راستین (تاملاتی درباره ی سرشت جنبش های توده وار)
یکی از برانگیزاننده ترین کتاب های عصر حاضر.
Christian Science Monitor
معرفی کتاب زندگی خود را طراحی کنید
نقشه ی راهی پویا برای ساخت زندگی شاد و رضایت بخش.
Barnes & Noble
معرفی کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم
مجموعه مقالاتی خردمندانه.
Barnes & Noble
معرفی کتاب انگیزه (راهکاری نو برای خلق دنیایی نو)
کاملا رضایت بخش و بی نهایت سودبخش.
Miami Herald
معرفی کتاب تئوری انتخاب
تئوری انتخاب هم از نظر ایده ها و هم از نظر شیوه ی ارائه ی آن ها، خارق العاده است.
Robert Lefever
معرفی کتاب ذهن کامل نو
این کتاب، روشی نوین برای نگاه به شغل، استعداد و آینده تان به شما خواهد داد.
Worthwhile magazine
معرفی کتاب چطور با هر جور آدمی ارتباط بر قرار کنیم
برای رسیدن به موفقیت در زندگی اجتماعی، روابط عاشقانه و کسب و کار.
Goodreads
معرفی کتاب ایده عالی مستدام
تفکربرانگیز، روشن گرانه و به شکل غافلگیرکننده ای بامزه.
Goodreads
معرفی کتاب نوآفرینی
تفکربرانگیز.
New York Times
معرفی کتاب حضور
به شکل درخشانی پرشور و قابل فهم.
Goodreads