روانشناسی

روانشناسی

کتاب های روانشناسی به علم رفتار، تفکر و ذهن (بخش های خودآگاه و ناخودآگاه) می پردازند. هدف کلی این حوزه از دانش، به عنوان یک رشته ی دانشگاهی بسیار گسترده با گرایش هایی متنوع و مختلف، درک ویژگی های مغز، چگونگی کارکرد ذهن در شرایط مختلف و هر گونه واکنش ذهنی قابل بررسی است.

کتاب های روانشناسی

از دولت عشق


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

48 قانون قدرت


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

سقلمه


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

۱۰ درصد شادتر


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

تئوری انتخاب در اتاق مشاوره


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

تئوری انتخاب و مدیریت زندگی


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

زندگی خود را طراحی کنید


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

اضطراب موقعیت


فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

دژخیم عشق


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

هر روز یک قدم نزدیک تر


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

انسان خداگونه


جزو ۱۰ کتاب برتر غیر داستانی سال ۲۰۱۷ به انتخاب مجله ی تایم

هنر ظریف رهایی از دغدغه ها


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

ژن خودخواه


ریچارد داکینز از پرفروش ترین نویسندگان کتاب های علمی جهان

ایده عالی مستدام


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

قدرت عادت


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

من چگونه اروین یالوم شدم


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

شیب


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

بیشتر بخوانید

آلن دوباتن چگونه زندگی شما را دگرگون می کند؟

آلن دوباتن، فیلسوف و نویسنده ی سوئیسی-انگلیسی همواره به دنبال پاسخی برای مهمترین پرسش های زندگی انسان بوده است.

آشتی با مرگ، تجویز دکتر اروین یالوم

اروین یالوم در کتاب هایش، روان درمانی، فلسفه و داستان گویی را در هم می آمیزد و معجونی درمانی را خلق می کند.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ژن خودخواه
شاهکاری در آثار علمی.
Barnes & Noble
معرفی کتاب هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر
کتابی ضروری، ساده و قابل فهم.
Publishers Weekly
معرفی کتاب واقعیت درمانی
کتابی فوق العاده بااهمیت.
O. Hobart Mowrer
معرفی کتاب تئوری انتخاب و مدیریت زندگی
نمونه ای واقعی از توان بخشی.
Goodreads
معرفی کتاب زبان نظریه انتخاب
کتابی ارزشمند.
Essay Town
معرفی کتاب مدرسه کیفی
با تئوری هایی که به شکلی گسترده پذیرفته شده اند.
Alibris
معرفی کتاب بعد از سلام چه می گویید
کتابی جذاب و بلندپروازانه.
The New York Times Book Review
معرفی کتاب فلسفه ملال
شرحی هوشمندانه و سرگرم کننده از کسالت بارترین لحظات و اعصاب خردکن ترین روزهایمان.
Barnes & Noble
معرفی کتاب کار
اجازه دهید افکارتان با این کتاب به پرواز درآید.
Politiken