صد رمان برتر مدرن لایبرری

صد رمان برتر مدرن لایبرری

موسسه ی نشر کتاب آمریکایی مدرن لایبرری، در اوایل سال 1998 از گروه منتقدین و سردبیران خود خواست تا لیستی از برترین رمان های قرن بیستم میلادی را به وجود آورند.

لیست تهیه شده شامل ارزشمندترین رمان های نوشته شده توسط بزرگترین نویسندگان قرن بیستم است و جوزف کنراد با داشتن چهار اثر، بیشتر از هر نویسنده ی دیگری در این فهرست، نامش تکرار شده است.

کتاب های صد رمان برتر مدرن لایبرری

کتاب هندرسون شاه باران


سال بلو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1976

کتاب زن های عاشق


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب م‍ام‍ور س‍ری


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب لطیف است شب


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب آتش کم فروغ


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب نوسترومو


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب خ‍ان‍ه زاد


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب روش‍ن‍ائ‍ی م‍اه اوت


ویلیام فاکنر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1949

کتاب ملاقات در سامرا


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب م‍ش‍ت‍ی غ‍ب‍ار


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب به سوی فانوس دریایی


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب عصر بی گناهی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پسرها و عاشق ها


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب کاری


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب ربوده شده


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب هندرسون شاه باران
این اثر، همچون آتشی در جنگل، درخشان و سوزان است.
San Francisco Examiner
معرفی کتاب نوسترومو
رمانی بسیار مهم از نظر سیاسی و روانشناسانه در ادبیات مدرن.
Barnes & Noble
معرفی کتاب مرگ به سراغ اسقف اعظم می آید
کتابی خارق العاده و اثری کم نظیر در ادبیات.
New York Times
معرفی کتاب خ‍ان‍ه زاد
رمان رایت، واقعی، عریان و به شکل بی رحمانه ای صادقانه است.
Publishers Weekly
معرفی کتاب روش‍ن‍ائ‍ی م‍اه اوت
کتابی که جایگاه ویلیام فاکنر را در ردیف اول داستان نویسان آمریکا به تثبیت می رساند.
New York Times
معرفی کتاب م‍ش‍ت‍ی غ‍ب‍ار
سبک نگارش وو، طوفانی و برنده است... این اثر از هر نظر، هجویه ای فوق العاده است.
Chicago Daily News
معرفی کتاب لطیف است شب
زندگی در دستان توانای فیتزجرالد، همانند بهشتی واقع گرایانه تصویر می شود.
Independent
معرفی کتاب آتش کم فروغ
این اثر به عنوان موفقیتی ادبی، از تمامی کارهایی که ناباکوف انجام داده، پیشی می گیرد.
Atlantic Monthly
معرفی کتاب ق‍ل‍ب ، ش‍ک‍ارچ‍ی ت‍ن‍ه‍ا
مک کالرز با نگرش جامع و قطعیتی بی کران داستان می نویسد.
New York Times
معرفی کتاب ک‍ت‍اب ع‍ج‍ای‍ب : وان‍ی‍ز ب‍رگ اوه‍ای‍و‬
شروود اندرسون، پدر نسل نویسندگان هم دوره ی من بود.
William Faulkner