جوایز ادبی جهان

جوایز ادبی جهان

جوایز ادبی مهم در جهان که توسط نهادهای دولتی، فرهنگستان ها، انجمن های ادبی، بنیادها و یا اشخاص به آثار ادبی برگزیده شده و یا نویسندگان آن ها در دو دسته «ملی» و «بین المللی» اعطا می گردند ، یکی از مهمترین راه های تشویق نویسندگان و شاعران به انجام فعالیت های ادبی و همچنین یکی از محرک های اجتماعی برای گرم تر شدن بازار ادبیات به شمار می آیند.

این را نیز باید اضافه کرد که این جوایز در سطوح گوناگونی وظیفه حمایت از نویسندگان را عهده دار می شوند و این خود می تواند مرهمی بر دغدغه های فکری نویسنده شده و او را در خلق دیگر آثار برجسته و ماندگار کمک کند.

ما در ایران کتاب سعی کرده ایم تمامی کتاب های برنده ی جوایز معتبر بین المللی در برای شما دست چین کنیم تا شاید انتخاب کتاب بعدی برای شما راحت تر شود .

تمام تگ های زیر مجموعه جوایز ادبی جهان