جایزه کتاب سال آلمان

جایزه کتاب سال آلمان

جایزه ی کتاب سال آلمان، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط انجمن ناشرین و کتاب فروشان آلمان به بهترین رمان آلمانی سال تعلق می گیرد. برنده ی این جایزه بیست و پنج هزار یورو دریافت می کند. جایزه ی کتاب سال آلمان، رمان برتر خود را سالانه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت اعلام می کند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه کتاب سال آلمان
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر