جایزه کتاب سال آلمان

جایزه کتاب سال آلمان

جایزه ی کتاب سال آلمان، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط انجمن ناشرین و کتاب فروشان آلمان به بهترین رمان آلمانی سال تعلق می گیرد. برنده ی این جایزه بیست و پنج هزار یورو دریافت می کند. جایزه ی کتاب سال آلمان، رمان برتر خود را سالانه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت اعلام می کند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه کتاب سال آلمان

اینک خزان


برنده جایزه آلفرد دوبلین

زن ظهر


برنده ی جایزه کتاب سال آلمان 2007

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر