ادبیات انگلیس

ادبیات انگلیس

موضوعات متعددی چون به وجود آمدن رمان، درخخش کمدی های انگلیسی، شعر و شاعری و گوناگونی نژادی دورگه های بریتانیایی برنده ی جایزه ی نوبل، همگی در زیر سایه ی ابیات انگلیس قرار می گیرند. ادبیات انگلیس، به خاطر جنبش های ادبی بزرگی چون رمانتیسیسم و مدرنیسم، و نویسندگان تأثیرگذاری چون چاسر، دان، جانسون، وردزورث، آستن، دیکنز، وولف و ... شناخته می شود.

کتاب های ادبیات انگلیس
کتاب پرتقال کوکی

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب خم رودخانه

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب گذری به هند

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب اسیر خشکی

دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب خانم دلوی

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پیرامون اسارت بشری

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب غول مدفون

کازوئو ایشی گورو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2017

کتاب پایان رابطه

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب شیرین ترین رویاها

دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب زیر کوه آتشفشان

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب وقتی یتیم بودیم

کازوئو ایشی گورو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2017

کتاب سه مرد در یک قایق

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب رنگین کمان

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب خیابان نیوگراب

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب میدل مارچ

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب جود گمنام

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب دل تاریکی

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب بلندی های بادگیر

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب بازار خودفروشی

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
وقتی یتیم بودیم
این رمان، جایگاه ایشی گورو را به عنوان یکی از شجاع ترین و چالش برانگیزترین رمان نویسان انگلستان تثبیت می کند.
Guardian
زیر کوه آتشفشان
یکی از ده رمان مهم خلق شده در قرن بیستم.
Los Angeles Times
شیرین ترین رویاها
شیرین ترین رویاها، نگاهی جذاب به گروهی از افراد است که جرأت رویاپردازی به خودشان داده اند.
Barnes & Noble
پایان رابطه
این اثر از ابتدا تا انتها، نمایش بی نقص مهارت و تسلط، و ارائه ی شگفت انگیز و جسورانه ی افکار است.
New Yorker
غول مدفون
غول مدفون، به اندازه ی دیگر آثار ایشی گورو، زیبا، بدیع و انسانی است.
Washington Post
پیرامون اسارت بشری
موآم دارای استعداد کم نظیری در داستان سرایی است.
Sunday Times
خانم دلوی
یکی تکان دهنده ترین و منقلب کننده ترین آثار هنری قرن بیستم.
Barnes & Noble
اسیر خشکی
تصویری هوشمندانه و جامع از دنیا در قرن بیستم.
Barnes & Noble
گذری به هند
در زمره ی بهترین رمان های قرن بیستم.
Barnes & Noble
دل تاریکی
دل تاریکی، تأثیراتی داشته که پا فراتر از دنیای ادبیات گذاشته است.
Barnes & Noble