ادبیات آلمان

ادبیات آلمان

کتاب های ادبیات آلمان
کتاب دمیان

هرمان هسه برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1946

کتاب فرشته سکوت کرد

هاینریش بل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1972

کتاب میراث

هاینریش بل برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 1972

کتاب داستان دوست من (کنولپ)

هرمان هسه برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1946

کتاب دام گستر

برنده ی جایزه ی هاینریش بل سال 2009

کتاب پایان یک مأموریت

هاینریش بل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1972

کتاب بازی مهره ی شیشه ای

هرمان هسه برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1946

کتاب بر گام خرچنگ

گونتر گراس برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1999

کتاب شهر فرنگ

گونتر گراس برنده جایزه ی نوبل ادبیات در سال 1999 است

کتاب بی حسی موضعی

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1999

کتاب کیفر آتش (برج بابل)

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1981

کتاب بیلیارد در ساعت نه و نیم

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1972

کتاب سیذارتا

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال

کتاب سلوک به سوی صبح

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 1946

معرفی چند اثر
محاکمه
محاکمه، جزء رمان های بزرگ و مهم عصر مدرن است.
Barnes & Noble Review
دمیان
ژرفایی از ادراک که در داستان های معاصر، کمیاب است.
Saturday Review
فرشته سکوت کرد
اثری با اهمیت.
Kirkus Reviews
وقتی هیتلر خرگوش صورتی مرا ربود
رمانی هیجان انگیز.
School Library Journal
میراث
این اثر، نشان دهنده ی استعداد خاص و تأثیرگذار بل است.
Kirkus Reviews
دام گستر
رمانی پیچیده و جذاب.
Publishers Weekly
داستان دوست من (کنولپ)
شاهکاری دیگر از هسه.
Book Depository
اگنس
یک پژوهش روانشناسانه ی به یاد ماندنی.
New Yorker
پایان یک مأموریت
با طنزی گزنده.
Atlantic
بر گام خرچنگ
گونتر گراس یک بار دیگر، گذشته و حال آلمان را به شکل خیره کننده ای مورد تحلیل قرار داده است.
New York Times