معرفی بهترین کتاب های سیاسی
سیاسی

سیاسی

کتاب های سیاسی به طور عمده به مسائلی چون توزیع قدرت و منابع در جامعه ای مشخص و ارتباطات میان جوامع می پردازند.

کتاب های سیاسی

کتاب شهریار


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب دید اقتصادی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب خاورمیانه


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب مفهوم امر سیاسی


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب برای این لحظه متشکرم


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب جمهور


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب وضع بشر


جزو فهرست برترین آثار نویسندگان زن

کتاب سقلمه


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب نبرد من


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب جهان در 2050


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب 48 قانون قدرت


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

کتاب مرید راستین


جزو لیست پرفروش های نیویورک تایمز

کتاب حسرت نمی خوریم


برنده ی جایزه ی بهترین اثر غیرداستانی بی بی سی سال 2010

کتاب هیل بیلی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب جسارت امید


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب در باغ حیوانات


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دید اقتصادی
این کتاب، درکی استوار از چگونگی رشد اقتصاد و دلایل افول آن، به شما می بخشد.
Goodreads
معرفی کتاب شهریار
ماکیاولی به عنوان یکی از بنیان گذاران علوم سیاسی در نظر گرفته می شود.
Barnes & Noble
معرفی کتاب خاورمیانه
با نثری پرظرافت، تخصصی و در عین حال قابل فهم.
Goodreads
معرفی کتاب مفهوم امر سیاسی
تأثیرگذارترین اثر اشمیت.
Goodreads
معرفی کتاب برای این لحظه متشکرم
این اثر، صدایی را نشان می دهد که نمی پذیرد به خاطر مصالح سیاسی، خاموش گردد.
Goodreads
معرفی کتاب وضع بشر
به سختی می توان متفکر دیگری از قرن بیستم را نام برد که بیش از آرنت، به عنوان راهنمایی برای مشکلات قرن بیست و یکم، مورد مراجعه قرار گرفته باشد.
New Yorker
معرفی کتاب جمهور
این کتاب به شکلی گسترده به عنوان سنگ بنای فلسفه ی غرب در نظر گرفته می شود.
Barnes & Noble
معرفی کتاب نبرد من
نگاهی به ذهن مردی که صلح جهانی را در هم شکست.
Goodreads
معرفی کتاب سقلمه
نگاهی روشنگرانه به این که ما چگونه تصمیم می گیریم.
Goodreads