سیاسی

کتاب های سیاسی به طور عمده به مسائلی چون توزیع قدرت و منابع در جامعه ای مشخص و ارتباطات میان جوامع می پردازند.

کتاب های سیاسی

کتاب مرید راستین


جزو لیست پرفروش های نیویورک تایمز

کتاب حسرت نمی خوریم


برنده ی جایزه ی بهترین اثر غیرداستانی بی بی سی سال 2010

کتاب هیل بیلی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب جسارت امید


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب در باغ حیوانات


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب انتخاب های سخت


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مرید راستین
یکی از برانگیزاننده ترین کتاب های عصر حاضر.
Christian Science Monitor
معرفی کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم
مجموعه مقالاتی خردمندانه.
Barnes & Noble
معرفی کتاب حسرت نمی خوریم
گزارشی روشن گرانه از زندگی در کره ی شمالی.
New York Review of Books
معرفی کتاب هیل بیلی
کتابی بسیار جذاب.
Wall Street Journal
معرفی کتاب استبداد (بیست درس از قرن بیستم)
با ایده هایی ارزشمند درباره ی این که چطور می توانیم آزادی مان را در آینده ای مبهم حفظ کنیم.
Goodreads
معرفی کتاب جسارت امید
باراک اوباما، آن سیاستمدار کمیابی است که واقعا توانایی نوشتن دارد.
New York Times