سیاسی

سیاسی

کتاب های سیاسی به طور عمده به مسائلی چون توزیع قدرت و منابع در جامعه ای مشخص و ارتباطات میان جوامع می پردازند.

کتاب های سیاسی

کتاب حسرت نمی خوریم (زندگی در کره شمالی)


برنده ی جایزه ی بهترین اثر غیرداستانی بی بی سی سال 2010

کتاب جسارت امید


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب در باغ حیوانات


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب انتخاب های سخت


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مرید راستین (تاملاتی درباره ی سرشت جنبش های توده وار)
یکی از برانگیزاننده ترین کتاب های عصر حاضر.
Christian Science Monitor
معرفی کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم
مجموعه مقالاتی خردمندانه.
Barnes & Noble
معرفی کتاب حسرت نمی خوریم (زندگی در کره شمالی)
گزارشی روشن گرانه از زندگی در کره ی شمالی.
New York Review of Books
معرفی کتاب استبداد (بیست درس از قرن بیستم)
با ایده هایی ارزشمند درباره ی این که چطور می توانیم آزادی مان را در آینده ای مبهم حفظ کنیم.
Goodreads
معرفی کتاب جسارت امید
باراک اوباما، آن سیاستمدار کمیابی است که واقعا توانایی نوشتن دارد.
New York Times