ادبیات ژاپن

ادبیات ژاپن

ادبیات کهن ژاپن، از تعاملات فرهنگی با چین تأثیرات بسیاری پذیرفت و ادبیات هند نیز با انتقال بودیسم به ژاپن، بر آثار هنری این کشور تأثیر گذاشت. نویسندگان ژاپنی با شروع نوشتن آثاری با سبک و سیاق منحصر به فرد و مربوط به فرهنگ ژاپن، این کشور را دارای ادبیاتی متمایز و دارای هویت مخصوص به خود کردند. با فراهم شدن دوباره ی امکان تجارت با غرب در قرن نوزدهم، ادبیات ژاپن، گستردگی و گوناگونی بیشتری به دست آورد.

کتاب های ادبیات ژاپن
کتاب غول مدفون

کازوئو ایشی گورو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2017

کتاب وقتی یتیم بودیم

کازوئو ایشی گورو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2017

کتاب خانه خوبرویان خفته

یاسوناری کاواباتا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1968

کتاب منظر پریده رنگ تپه ها

برنده ی جایزه ی یادبود وینیفرد هالتبی سال 1982

کتاب هزار درنا

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1968

کتاب کیوتو (پایتخت قدیم)

نویسنده برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1968

معرفی چند اثر
وقتی یتیم بودیم
این رمان، جایگاه ایشی گورو را به عنوان یکی از شجاع ترین و چالش برانگیزترین رمان نویسان انگلستان تثبیت می کند.
Guardian
غول مدفون
غول مدفون، به اندازه ی دیگر آثار ایشی گورو، زیبا، بدیع و انسانی است.
Washington Post
خانه خوبرویان خفته
مثل همیشه، سبک نگارش کاواباتا، لحنی غزل گونه و فلسفی دارد.
Japan Times
به آواز باد گوش بسپار
هاروکی موراکامی، مخترع ادبیات داستانی قرن 21 است.
New York Times Book Review
تسلی ناپذیر
اثری بسیار بدیع و اصیل.
New Yorker
منظر پریده رنگ تپه ها
تأثیرگذار.
Kirkus Reviews
هزار درنا
یک دنیای ادبی منحصربه فرد.
Independent