داستان درام

داستان درام

داستان درام ژانری در ادبیات است که در آن کاراکترهای قصه در چارچوبی واقعی با مشکلات احساسی روبرو می شوند.

کتاب های داستان درام
کتاب حباب شیشه

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب خم رودخانه

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب گذری به هند

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب اسیر خشکی

دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب خانم دلوی

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب ینگه دنیا 1919

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پیرامون اسارت بشری

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پایان رابطه

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب شیرین ترین رویاها

دوریس لسینگ برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2007

کتاب مدار راس السرطان

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب زیر کوه آتشفشان

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب دسامبر رئیس دانشکده

سال بلو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1976

کتاب رنگین کمان

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب یک سرباز خوب

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
دسامبر رئیس دانشکده
محلی برای پیدایش و توسعه ی افکار، حوادث و زبان.
New York Times
زیر کوه آتشفشان
یکی از ده رمان مهم خلق شده در قرن بیستم.
Los Angeles Times
مدار راس السرطان
رویدادی مهم در تاریخ آثار مدرن.
Samuel Beckett
شیرین ترین رویاها
شیرین ترین رویاها، نگاهی جذاب به گروهی از افراد است که جرأت رویاپردازی به خودشان داده اند.
Barnes & Noble
بهار زندگی دوشیزه جین برودی
موجز و تلخ و شیرین، شاهکاری در ادبیات روایی.
Guardian
پایان رابطه
این اثر از ابتدا تا انتها، نمایش بی نقص مهارت و تسلط، و ارائه ی شگفت انگیز و جسورانه ی افکار است.
New Yorker
پیرامون اسارت بشری
موآم دارای استعداد کم نظیری در داستان سرایی است.
Sunday Times
ینگه دنیا 1919
اثری نوین و انقلابی از نظر مفهوم، تکنیک و ماندگاری تأثیر.
Guardian
خانم دلوی
یکی تکان دهنده ترین و منقلب کننده ترین آثار هنری قرن بیستم.
Barnes & Noble
اسیر خشکی
تصویری هوشمندانه و جامع از دنیا در قرن بیستم.
Barnes & Noble