جایزه ی ارشد ویکتورین برای داستان

جایزه ی ارشد ویکتورین برای داستان

جایزه ی ارشد ویکتورین برای داستان (victorian premier s literary award) ، که سابقا با نام جایزه ی ونس پالمر برای داستان شناخته می شده است، یکی از جوایز سالانه ی ادبی ویکتورین پریمیر است. به برنده ی این جایزه مبلغ 25000 دلار استرالیا داده می شود. همچنین، برنده برای به دست آوردن جایزه ی بزرگ ویکتورین برای ادبیات، وارد رقابتی با چهار برنده ی بخش های دیگر و به ارزش صدهزار دلار استرالیا می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی ارشد ویکتورین برای داستان

سرگذشت واقعی دار و دسته کلی


برنده جایزه بوکر سال 2001

داستان عاشقانه ی سرقت


برنده ی جایزه ی ارشد ویکتورین برای داستان سال 2006

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر