جایزه ی Nene

جایزه ی Nene

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی Nene

سایه ی باد


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه 2004

مری پاپینز


برنده ی جایزه ی Nene سال 1965

رامونای آتش پاره


برنده ی جایزه ی Nene سال 1971

رامونا و پدرش


برنده ی جایزه ی Nene سال 1979

مجموعه ماجراهای ناگوار (13جلدی)


برنده ی جایزه ی Nene سال 2003

موش گریز پا


برنده ی جایزه ی Nene سال 1972

چارلی و آسانسور بزرگ شیشه ای


برنده ی جایزه ی Nene سال 1978

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر