جایزه ی انجمن علمی تخیلی اروپا

جایزه ی انجمن علمی تخیلی اروپا

جایزه ی انجمن علمی تخیلی اروپا، جایزه ای ادبی است که توسط انجمنی بین المللی با همین عنوان، به منظور ترویج ادبیات علمی تخیلی در اروپا و همچنین، شناساندن ادبیات علمی تخیلی اروپا به جهانیان در سال 1972 در ایتالیا بنیان نهاده شده است. این انجمن همچنین، برگزار کننده ی مراسم یوروکان (کنوانسیون علمی تخیلی اروپا) به صورت دو سال یک بار است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی انجمن علمی تخیلی اروپا

مترو 2033


برنده ی جایزه ی انجمن علمی تخیلی اروپا سال 2007

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

کتاب «مترو 2033»: بقا در تاریکی

داستان «مترو 2033» در حدود 19 سال بعد از هولوکاستی هسته ای رقم می خورد که روسیه را به برهوتی مرگبار تبدیل کرده است.