جایزه ی گویا

جایزه ی گویا

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی گویا

با من بمان


برنده جایزه گویا سال 2000

تا تو هستی


برنده جایزه گویا برای رمان اول سال 2000

و اگر حقیقت داشت…


برنده جایزه گویا برای رمان اول سال 2000

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر