جایزه ی اتحادیه نویسندگان ترکیه

جایزه ی اتحادیه نویسندگان ترکیه

جایزه ی اتحادیه نویسندگان ترکیه، جایزه ای ادبی است که توسط این اتحادیه به برترین نویسندگان و رسانه های ترکیه اعطا می شود. گفتنی است که این اتحادیه از سال 1977 به عضویت «شورای نویسندگان اروپا» درآمده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی اتحادیه نویسندگان ترکیه

محرم


برنده ی جایزه اتحادیه نویسندگان ترکیه

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

الیف شافاک، نویسنده «ملت عشق» صدای خاموشی را می شنود

خالق «ملت عشق»، استاد پرسیدن سؤالاتی است که مخاطب را عمیقاً به فکر فرو می برند.