جایزه ی جیمز تیت بلک

جایزه ی جیمز تیت بلک

جوایز یادواره ی جیمز تیت بلک (James Tait Black) ، جوایزی ادبی هستند که به آثار نوشته شده به زبان انگلیسی تعلق می گیرند و به همراه جایزه ی هاثورندن، قدیمی ترین جایزه ی ادبی بریتانیا به حساب می آیند. این جوایز، در سال 1919 توسط خانم جنت کوتس بلک به عنوان یادبودی برای همسر فقیدش، جیمز تیت بلک و در دانشگاه ادینبورگ واقع در اسکاتلند بنیان گذاری شده اند و به سه بخش ادبیات داستانی، بیوگرافی و نمایش نامه تقسیم می شوند.

کتاب های جایزه ی جیمز تیت بلک

شنبه


برنده جایزه یادواره ی جیمز تیت بلک سال 2003

جان کلام


برنده ی جایزه ی یادواره ی جیمز تیت بلک سال 1948

معرفی چند اثر
معرفی کتاب شنبه
خیره کننده و قدرتمند.
New York Times