جایزه ی ادبیات بوینس آیرس

جایزه ی ادبیات بوینس آیرس

جایزه ی ادبیات شهر بوینس آیرس (Literature of the City of Buenos Aires) ، جایزه ای ادبی است که توسط جمعی از منتقدین و نویسندگان کتاب در شهر بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، برگزار می شد. هیئت داوران این جایزه، به صورت سالانه، بهترین کتاب های سال را در دو بخش ادبیات داستانی و ادبیات غیرداستانی معرفی می کردند

کتاب های جایزه ی ادبیات بوینس آیرس

ابداع مورل


برنده ی جایزه ی ادبیات شهر بوینس آیرس سال 1941

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ابداع مورل
می توان ابداع مورل را بدون هیچ اغراقی، یک رمان کامل توصیف کرد.
Octavio Paz