جایزه ی پلانه تا

جایزه ی پلانه تا

جایزه ی پلانه تا (Premio Planeta) برای رمان، جایزه ای ادبی و اسپانیایی است که از سال 1952 توسط گروه پلانه تا، به رمان های نوشته شده به زبان اسپانیایی اعطا می شود و یکی از 16 جایزه ی داده شده توسط این مجموعه است. این جایزه از نظر مالی، ارزشمند ترین جایزه ی ادبی جهان بعد از جایزه ی نوبل بوده و برنده ی آن، مبلغ 601000 یورو به دست می آورد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی پلانه تا

جنایات نامحسوس


برنده ی جایزه ی پلانه تا، سال 2003

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر