جایزه ی لیور انتر

جایزه ی لیور انتر

جایزه ی لیور انتر (Prix du Livre Inter)، جایزه ای ادبی است که به بهترین رمان فرانسوی در سال و توسط شبکه ی رادیویی فرانس انتر اهدا می شود. این جایزه به ابتکار پال-لویی مینیون و در سال 1975 بنیان گذاری شده است.

کتاب های جایزه ی لیور انتر

منگی


برنده ی جایزه ی لیور انتر سال ۲۰۰۵

صومعه ی کوچک


برنده ی جایزه ی لیور انتر سال 2003

معرفی چند اثر
معرفی کتاب منگی
سرشار از انسانیت.
Goodreads