جایزه ی لیور انتر

جایزه ی لیور انتر (Prix du Livre Inter)، جایزه ای ادبی است که به بهترین رمان فرانسوی در سال و توسط شبکه ی رادیویی فرانس انتر اهدا می شود. این جایزه به ابتکار پال-لویی مینیون و در سال 1975 بنیان گذاری شده است.

کتاب های جایزه ی لیور انتر
معرفی چند اثر
معرفی کتاب صومعه ی کوچک
سوژه ی اصلی پژو، خود ادبیات است.
Independent