جایزه ی لیور انتر

جایزه ی لیور انتر

جایزه ی لیور انتر (Prix du Livre Inter)، جایزه ای ادبی است که به بهترین رمان فرانسوی در سال و توسط شبکه ی رادیویی فرانس انتر اهدا می شود. این جایزه به ابتکار پال-لویی مینیون و در سال 1975 بنیان گذاری شده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی لیور انتر

منگی


برنده ی جایزه ی لیور انتر سال ۲۰۰۵

صومعه ی کوچک


برنده ی جایزه ی لیور انتر سال 2003

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر