جایزه ی تانیزاکی

جایزه ی تانیزاکی

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی تانیزاکی

سرزمین عجایب بیرحم و ته دنیا


برنده ی جایزه ی تانیزاکی سال 1985

حال و هوای عجیب در توکیو


برنده ی جایزه ی تانیزاکی سال ۲۰۰۱

سکوت


برنده جایزه تانیزاکی سال 1966

گریه ی آرام


برنده جایزه تانیزاکی سال 1967

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر